Субота, 25.05.2019
Вітаю Вас, Гість  Вхід

Над чим ми працюємо

Пріоритетні завдання дошкільного навчального закладу №7 "Козачок"

на 2017-2018навчальний рік:

 

            Зважаючи на аналіз освітньої роботи 2016/2017 навчального року, враховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічний колектив разом з батьками у 2017/2018 н.р. буде працювати над головною методичною метою: «Формування дитячої особистості, підготовка її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності»  та  визначає такі пріоритетні завдання :

  • національно-патріотичне виховання дітей в умовах сучасності;
  • первинний економічний досвід – необхідна умова й результат економічної соціалізації та виховання дітей;
  • формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;
  • формування творчих здібностей дітей в процесі їх художньо-естетичної діяльності;
  • упровадження гуманістичних та патріотичних ідей шляхом створення динамічного інтегрованого  освітнього простору;
  • а серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість – творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація), а також художня література (фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою.

                             Основні завдання оздоровчого періоду:

1.     Охопити системним оздоровленням і загартуванням дітей дошкільного закладу, використовуючи нетрадиційні методики, шляхом введення гнучкого динамічного режиму та використання цілющого впливу природних засобів і рослинної їжі (очищаючі салати, соки, вітаміни, чаї).

 

2.     Допомогти дітям усвідомити зв'язок архітектурних витворів з піску та витворів природи з набутими протягом року знаннями про види архітектури, використовуючи для цього прогулянки, екскурсії, туризм, спостереження.

3.     Для здійснення завдань гуманістичного виховання використовувати нові сучасні виховні технології: уроки Добра і Краси, етичні казки, ситуації морального вибору, психотехнології, ігрові технології, складання родового дерева, проектні діагностичні методики.

 

Перспективне прогнозування розвитку дошкільного навчального закладу №7 на період 2014-2016 роки 

 

Основні стратегічні завдання

 

 1. Створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників.

2. Підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи.

3. Забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників.

4. Здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик.

5. Удосконалення нормативно-правового, науково-методичного, фінансово-економічного забезпечення.

5. Створення умов для саморозвитку та самореалізації працівників закладу.

6. Підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу завдяки широкому впровадженню в практику роботи ДНЗ методів та засобів ІКТ та комп'ютерно-орієнтованих технологій.

7. Надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні вмінь та навичок, необхідних для навчання в школі.

8. Створення оновленого, відповідно до вимог часу, програмно-методичного забезпечення закладу.

9. Оптимізація роботи з батьківським загалом, громадськістю.

10. Модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

 

  Шляхи реалізації

 

1. Перехід на концептуальну форму розвитку дошкільного навчального закладу.

2. Створення сприятливих умов для залучення до фінансування закладу батьків, громадськості, бізнес - структур; проведення необхідних ремонтних робіт.

3. Оснащення закладу відповідно до сучасних вимог організації, реалізація проекту «Оновлений ДНЗ»:

- провести комплекс енергозберігаючих заходів по утепленню фасаду, заміні віконних та дверних блоків;

- поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі дошкільного навчального закладу;

- забезпечити належний стан даху, його безпечну експлуатацію та збереження;

- забезпечити заклад сучасними меблями відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі та комфортні умови для організації навчально-виховного процесу.

- забезпечити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних вимог безпечні умови для навчання та життєдіяльності дітей в закладі.

4. Організація роботи ради наставників закладу, створення творчого колективу із молодих спеціалістів.

Очікувані результати 

 

1. Оновлення змісту навчально - виховної роботи з дітьми. Формування ціннісного ставлення дитини до природи, культури, людей, власного «Я»; здатність приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал.

2. Формування свідомого ставлення дітей до власного здоров'я та здоров'я інших людей як до найвищої соціальної цінності.

3. Підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі.

4. Підвищення рівня професійної підготовки вихователів з формування духовної, моральної, правової культури дошкільника.

5. Раціональне використання ідей передового досвіду та розроблення власних педагогічних технологій, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників.

6. Систематичне включення ІКТ в освітній процес ДНЗ.

7. Формування вмінь та навичок, необхідних для навчання в школі.

9. Активне залучення громадськості, батьків до формування освітньої політики закладу.

10. Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.